Kostel sv. Vavřince, pozdně barokní kostel. Nynější podoba je z roku 1765. Dále římskokatolická fara, která se připomína roku 1255, dnešní podoba z roku 1782. Z dalších jmenujme budovy Dvora, základní a mateřské školy.

Hledat firmy v obci Domašov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Domašov
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

STAVOUNIE-CZ, s.r.o. - Nová 200, Domašov

ZŠ A MŠ Domašov - Na Náměstí 48, DomašovFotografie u firmy

OBEC Domašov - Brněnská 94, DomašovwebFotografie u firmy

Kostel sv. Vavřince, pozdně barokní kostel. Nynější podoba je z roku 1765. Dále římskokatolická fara, která se připomína roku 1255, dnešní podoba z roku 1782. Z dalších jmenujme budovy Dvora, základní a mateřské školy.

Historie obce Domašov celá historie

Významné objekty

Kostel sv. Vavřince, pozdně barokní kostel. Nynější podoba je z roku 1765. Dále římskokatolická fara, která se připomína roku 1255, dnešní podoba z roku 1782. Z dalších jmenujme budovy Dvora, základní a mateřské školy.

Vybavenost obce a inženýrské sítě

V roce 1956 - 1959 byl vybudován vodovod. V dalších letech pokračováno s rozšířování jeho rozsahu. V letech 1983 - 1985 vybudován vodojem o obsahu 2 x 150m3 na pozemku u sv. Anny a zároveň zvětšena čerpací stanice. V roce 1987 došlo k propojení vodovodních řádu v Domašově a Rudce. V dalším rozšiřování byly připojeny Říčky a SSÚD 4. V nynější době je napojeno cca 80 % domácností. V roce 2006 byl vybudován nový propojovací vodovodní řad Domašov - Říčky. Na vstupu do obce Říčky byla vystavěna komunikační šachta, ve které se propojují oba řady, voda filtruje, upravuje tlak a měří spotřebované množství vody.

Kanalizace obce byla budována od roku 1973 a slouží pouze pro povrchovou vodu. Kanalizováno je cca 70 % obce. Délka kanalizační sítě dosáhla 5 km. Výstavba další kanalizace je podmíněna výstavbou ČOV. V současné době je zhotovena projektová dokumentace a vydáno územní rozhodnutí, na akci " ČOV a kanalizace v obcích sdružených v DSO Domašovsko". Jsou podepsány smlouvy s jednotlivými majiteli pozemků o povolení vstupu na jejich pozemek a zřízení věcného břemene. Pokračují práce na projektové dokumentaci pro stavebí řízení a projekty kanalizačních přípojek. Byla podána žádost o poskytnutí dotace z prostředků EU.

Plynofikace obce proběhla v roce 2000, kdy v říjnu byl plynovod zkolaudován a zprovozněn.

Připojeno je cca 50 % domácností.

Telekomunikační síť je zastaralá a provizorní, jenom cca 45% je provedeno kabelovým rozvodem v zemi. V obci je nová digitální ústředna Českého Telekomu. Občanům slouží veřejná telefonní stanice (budka) před budovou obecního úřadu. V celé obci a okolí je dostupný signál všech 3 operátorů - T-Mobile, EuroTel i Oskar. Dobrého pokrytí bylo dosaženo vybudováním vysílačů v okolí obce v katastru obce Javůrek.

OBEC Domašov

Brněnská 94, Domašov, 66483, Domašov u Brna

Osoby

  • Ing. Kučera Pavol, starosta

Kontakty

1 části obce: