Obec Dolní Nivy leží 8 kilometrů severně od Sokolova při Lomnickém potoce. Obec vznikla v 16. století rozdělením obce Nový Grün na Horní Nový Grün a Dolní Nový Grün. Nový Grün slul tehdy Neugrün. 1553 v dolejším Najgrynu, 1654 Unter Neugrün.

Hledat firmy v obci Dolní Nivy
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Dolní Nivy 2 firmy

OBEC Dolní Nivy - Dolní Nivy č. 75

KNESTA s.r.o. - Dolní Nivy č. 21

Historie obce Dolní Nivy celá historie

Obec vznikla v 16. století rozdělením obce Nový Grün na Horní Nový Grün a Dolní Nový Grün. Nový Grün slul tehdy Neugrün. 1553 v dolejším Najgrynu, 1654 Unter Neugrün. Česky od roku 1885 Dolní Neugrün, od roku 1923 Dolní Nový Grün.

V německém označení na místo dativu Neugrün nástupu nejpozději nominativ a akusativ. Slovo Grün – grün je zaniklý německý výraz pro hospodářskou půdu, jež byla získána z lesa vymýcením nebo vypálením, prorostlou již travou, leč dosud neobdělávanou. V českém jazyce odpovídají tomuto slovu termíny „ lada – niva“. Odtud nynější úřední název podle někdejší polohy místa.

8 kilometrů severně od Sokolova leží při Lomnickém potoce po obou stranách silnice, která spojuje Sokolov s Kraslicemi obec Dolní Nivy. Část ležící při silnici, tvoří většinou selská stavení, obyvatelé přilehlých osad, které vzniky později jsou zaměstnáni na okolních šachtách.

V místech, kde nyní stojí domy číslo 1 a 2 prý ve starších dobách stávalo rytířské sídlo. Tři bratři Bedřich, Jindřich a František Presaterovi prodali dne 25. listopadu roku 1353 dvůr Schönwerth, ležící poblíž Sokolova, se vším příslušenstvím Albrechtu Nothaftovi z Tiersteinu. Jako svědkové jsou tu uváděni Jindřich z Lipnice, Jindřich z Chodova svého času soudce v Sokolově a Ditrich z Dolních Niv. Jednotliví držitelé byli však pravděpodobně závislí na hraběti Šlikovi. Vyplývá to např. ze zprávy, že v roce 1598 museli si majitelé Dolních Niv vyžádati od Kryštofa, hraběte Šlika, povolení ke zřízení tak zvaného „Finkerova mlýna“, který byl postaven na hranici šlikovského panství.

V dřívějších dobách se tu na mnohých místech dolovalo. Za Bartelovým mlýnem se nalézá podnes opuštěná štola. Naleziště byla však chudá a nevýnosná. Daleko větší užitek dávaly hliněné náplavy v prostoru mezi silnicí a nedalekým lesem.

Demografické údaje