Hledat firmy v obci Dolní Lánov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Dolní Lánov
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

NÁŘADÍ KUŠNÍR-LÁNOV - Dolní Lánov č. 171

KOVOVÝROBA ZÁMEČNICTVÍ PAVLIŠ - Dolní Lánov č. 217

TUMOVÁ MARIE-REKLAMNÍ A PRŮMYSLOVÝ TISK - Dolní Lánov č. 74webFotografie u firmy

Naše firma existuje na českém trhu ke spokojenosti zákazníků již od roku 1996. Soustředíme se především na kvalitu, proto používáme osvědčené technologie.

Historie obce Dolní Lánov celá historie

První oficiální a nejstarší zmínky o Lánově pochází z roku 1355, kdy jeho jméno čteme jako Langnow nebo Lagnaw. Jde o obec, která vzniká v údolí Malého Labe. Někteří historikové dokonce uvádí, že již před rokem 1300 na Malém Labi vzniká osada Lánov, pravděpodobně mezi roky 1250 až 1260 na počátku druhé vlny kolonizace. V té době vzniká pravděpodobně jedna obce, která později dělí na tři samostatné obce a to Horní, Prostřední a Dolní Lánov. Prostor obce byl rozdělen na části pro jednotlivé osadníky, kteří měli kultivovat lesní porost a proměnit ho na zemědělskou půdu lán.

Vládu na údolím Malého Labe, kde se nachází i obec Dolní Lánov, střídali různí správci, kdy v čele stál královský purkrabí. V roce 1362 uplatnil své vrchní majetkové právo patronátní vrchnosti při jmenování duchovního správce lánovské farnosti sv. Jakuba sám císař Karel IV:

Shrneme-li, tedy Dolní Lánov je ve 14. století významnou obcí v západní části trutnovského panství, dobře hospodářsky situovanou, schopnou dalšího vývoje. Lánovsko se nevyhnulo ani přítomnosti bojovníků Jana Žižky z Trocnova, když táhl prosti Hostinnému v roce 1424. V 15. století se živí obyvatelé Dolního Lánova nejen zemědělstvím, ale jsou zde horníci na těžení železné rudy dále dřevaři, uhlíři a kováři.

Velkou osobností i v Dolním Lánově je Kryštof z Gendorfu, který přichází do Krkonoš jako horní hejtman krále Jagelonského. Jsou známé jeho zásluhy o hospodářské využívání bohatství hor a podhůří, jejich lesů, plavba dřeva apod. Lánovů se dotkla i třicetiletá válka v 17.století. V roce 1686 postihla Dolní Lánov velká voda, která zlikvidovala několik domů a továrnu.

V roce 1775 se obyvatelé Dolního Lánova připojili k Selskému povstání, které bylo předehrou pozdvižení selského lidu severovýchodních Čech.

19. století se vyznačuje velkým průmyslovým rozmachem a v Dolním Lánově je postavena Ferdinandem Böhmem v roce 1864 velká textilní továrna přádelna Inu. Údaje z roku 1827 říkají, že největší obcí z Lánovů je právě Dolní Lánov s počtem domů 212 a počtem obyvatel 1468. V té době mělo např. Vrchlabí 359 domů a 2773 obyvatel. Osada Kovářov byla v té době samostatnou obcí s 99 obyvateli.

Dolní Lánov v roce 1822 postihlo velké sucho, kdy se i voda kupovala, další sucha nastala v roce 1834, 1842 a 1845. Naopak velká voda je zaznamenána v letech 1823, 1829 a 1844 se škodami na obydlích hlavně v Dolním Lánově a Prosečném.

Na počátku 20 století má obec Dolní Lánov 1929 obyvatel a 219 domů. Je největší obcí v údolí Malého Labe. Jde o obyvatele německé národnosti a k češství se hlásí pouze jedna osoba. Většina obyvatel se hlásí ke katolické církvi. Hlavní práce je zemědělství.

Dvacáté století, které se vyznačovalo dvěma krutými válkami se dotklo i této obce. Na památku padlých v 1. sv. války jsou jejich jména uvedena u kostela sv. Jakuba. Obec Dolní Lánov postihla i hospodářská krize v létech 1929-1933, kdy majitel přádelny Inu Ferdinand Böhm musel v roce 1930 zastavit provoz a stroje rozprodat.

Taktéž 2.světová válka se promítá do života obyvatel Dolního Lánova, kteří jsou téměř ze 100% německé národnosti. Po skončení války nastává odsun německého obyvatelstva, který byl ukončen roku 1946. Příchodem nových obyvatel do obce se Dolní Lánov stává českou obcí.

Jednou z nejznámějších památek v obci Dolní Lánov je kostel sv. Jakuba. Jedná se o trojlodní renesanční stavbu na návrší pod údolím Malého Labe, Místo k výstavbě kostela nebylo vybráno náhodně, dolní lánovský dvůr byl na počátku novověku nejbohatší z lánovských vsí v údolí říčky.

Základy stavby kostela pocházejí z let 1511 1518, kdy byla vybudována zvonice a utrakvistická kaple. Druhá etapa výstavby spadá do let 1599 až 1603, kdy dostavu provedl italský architekt Carlo Valmadi. Z vnitřního vybavení kostela je vhodné zmínit hlavní klasicistní oltář, barokní růžencový oltář, barokní kazatelnu z roku 1700 a varhany z 1. poloviny 19. století.

Kostel sv. Jakuba vytváří spolu s přilehlým hřbitovem hodnotný areál, krajinnou dominantu. Představuje nejvýznačnější památku mikroregionu Malé Labe.

OBEC Dolní Lánov

Sídlo úřadu

Dolní Lánov č. 132, 54341, Lánov

Osoby

  • JUDr. Tomíček Miloslav, starosta

Kontakty

1 části obce: