Hledat firmy v obci Dolní Branná
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Dolní Branná
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

COOP DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM - Dolní Branná č. 188

ŠMÍD ROMAN-KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE - Dolní Branná č. 110

HTP TRADING s.r.o. - Dolní Branná č. 294

Historie obce Dolní Branná celá historie

1276:

- první historický záznam o naší obci

1276 – 1394:

- patřila „Unterbrenney“ k děkanátu jičínskému

1357 – 1363:

- majitelem Jan ze Skupice

1363 – 1380:

- majitelem Václav z Cidliny

1380:

- od tohoto roku patřila k panství hradu Štěpanic

1395:

- datuje se (dle prof. Šimáka) pojmenování obce Henrici villa – Henningsdorf – Hennersdorf

1398:

- vystavěla zde Eusebia z Valdštejna dřevěný kostel

1406:

- patřila k obci Lhota Zahajská

1424:

- v měsíci březnu táhli obcí k Hostinnému husité

1490:

- vystavěl zde Jiří z Valdštejna kamenný kostel

1510:

- přešla obec v držení jiné větve Valdštejnů, tj. ze Skály

1549:

- obec vlastnil Jan z Valdštejna na Štěpanicích

1557 – 1574:

- obec vlastnil Zdeněk z Valdštejna

1599 – 1606:

- obec vlastnil Adam z Valdštejna, který ji prodal V. Zárubovi

1606:

- obec získal Václav Záruba z Hustiřan

1632 – 1918:

- připojena ke knížectví frýdlantskému, majitelem se stal Otta Bedřich, hrabě z Harrachu, od té doby v držení rodu Harrachů

1701:

- spojena s panstvím jilemnickým

1716:

- dosazen první učitel (Tobiáš Hilstcher)

1745:

- v měsíci září zpustošili obec Prusové

1746:

- vyhořela škola

1747:

- dal Bedřich Harrach vystavět novou dřevěnou školu

1827:

- vystavěna okresní silnice z Vrchlabí přes D.B. do Lhoty Zahajské

1857:

- položen zákl. kámen k nynějšímu kostelu (vysvěcen r. 1860)

1860:

- vystavěna fara

1868:

- zřízen nový hřbitov

1869:

- vystavěna železniční dráha Trutnov – Stará Paka

1873:

- obec připojena k okresu vrchlabskému

1880:

- postavena hasičská bouda

1885 – 1945:

- vyhořel mlýn Roberta Ulmanna v dolní části obce, na tomto místě byla vystavěna Ignácem Dixem z Velké Úpy továrna na papír a spolu se svými syny ji vlastnil až do r. 1945

1872 – 1945:

- byla zřízena ruční a mechanická tkalcovna, firma Merfeld a synové z Biefeldu, pozdějším majitelem se stal r. 1908 Josef Jan Menčík ze Semil

1892:

- vystavěna umrlčí komora – márnice

1893:

- zřízen poštovní úřad v budově čp. 226 (dnes Konopáč)

1898:

- otevřena zastávka železniční dráhy

1910:

- v obci žije 140 Čechů a 1262 Němců, Němec Petr Honnemayer společně se svým švagrem továrníkem Alfredem Pilzem z Varnsdorfu nechali postavit jednopatrovou továrnu na úpravu kapesníků (dnes Mileta)

1913:

- na poštu umístěn telegraf

1914 – 1918:

- I. světová válka – z obce rukovalo v první vlně 63 mužů, později další - dokonce s rokem narození 1898, v této válce padlo celkem 45 mužů a 10 jich zůstalo nezvěstných, všem byl u kostela vystavěn pomník s jejich jmény (desky byly později strženy)

1919:

- ve volbách zvoleni dva zástupci české menšiny do obecního zastupitelstva, kteří prosadili zřízení české školy, zřízena jednotřídní česká škola

1920:

- Konsumní spolek v H. Branné zřídil v D. Branné prodejnu

v čp. 203 (dnes Jech), vedoucí byla Vlasta Srnová

1924:

- řídícím učitelem školy pro české děti se stal Josef Šlitr, který v obci žije až do r. 1938, kdy byl donucen odejít

1927:

- volby do obec. zastupitelstva – tři Češi získávají mandát, (Jan Hanzlíček – tkalc. mistr, Antonín Skalský – úředník, Josef Šlitr – řídící učitel)

1929:

- zakoupena budova čp. 224 (dnes Kliner) pro českou školu, v obci se rozsvěcejí první elektrické lampy

1930:

- uspořádána první česká národní pouť, slavilo se 50.výročí založení hasičského sboru

1931:

- v obecních volbách získali Češi 3 mandáty (Skalský, Šlitr a František Šorm – poštmistr)

1933:

- německá expanze, na zdech domů Čechů se objevují hákové kříže

1935:

- ve volbách v obci zvítězila Henleinova strana, silnice do Kunčic pokryta asfaltem

1937:

- zemřel T.G.Masaryk, Němci kupodivu státní smutek neigno-rovali

1938:

- volby – vítězí Henleinova Sudeten Deutsche Parte, Češi mají opět tři mandáty (Skalský, Šlitr a Jiří Bachtík – rolník), 10.10. uzavřena česká škola a budova obsazena německou četnickou stanicí, mnoho českých lidí bylo nuceno opustit obec

1939: - na 80 mužů rukuje do války

1940: - stíhání Čechů, zatčen a odsouzen Fr. Palouš za poslouchání cizího rozhlasu, zatčení Ot. Čivrného z čp. 223 za to, že při cestě z Mrklova hodil pár jablek a několik kousků chleba francouzským zajatcům pracujícím na stavbě silnice

1942: - odvezeny tři kostelní zvony pro válečné účely

1944: - obec zažila letecký poplach, všichni muži od 16 do 60 let se museli ve Vrchlabí hlásit k odvodu

1945:

- konec války, odsun 975 Němců, příchod prvních českých osídlo-vatelů (asi 400 lidí z H. Branné, asi 200 z kraje), zřízena prodejna potravin – vedoucím Vítězslav Mečíř, ředitelem školy, která získala prostory bývalé německé školy, se stal Fr. Janata, ustaven Sbor hasičů a Sokol

1946

- ve volbách získali v obci nejvíce hlasů komunisté, obec navštívil ministr školství Nejedlý, založena organizace TJ Sokol

1948

- volby – nástup komunistického Československa

1949

- obec navštívil A. Zápotocký – ministerský předseda, počátek kolektivizace – ustaveno Jednotné zemědělské družstvo, zastaven provoz mech. tkalcovny a šlichtovny n.p. Mostex, závod 015 (továrna ve středu obce)

1951:

- přistavěna požární zbrojnice k čp. 75

1952:

- všichni zemědělci podepsali přihlášku do JZD, otevřena poradna pro matku a dítě

1953:

- krize JZD, někteří zemědělci z JZD vystupují

1954 – 1958:

- přestavba sálu kulturního domu

1960:

- zrušení okresu vrchlabského, Dolní Branná připadla okresu Trutnov

1960 – 1964:

- přistavěna část kulturního domu – hlavní vchod (zasedací místnost, výčep, toalety, byt domovníka, knihovna)

1963 – 1964:

- vybudování urnového hřbitova na „Kapličce“

1964:

- D.B. získala titul „Vzorná obec“

1965:

- v kulturním domě přestalo promítat kino

1969 – 1970:

- oprava kostela

1972:

- postavena nová budova MŠ, slavnostně otevřena v r. 1973

1974:

- JZD se přetransformovalo do Státního statku Lánov, proběhlo první vítání občánků

1975 – 1976:

- vybudováno veřejné osvětlení

1976:

- Zimních olympijských her v Innsbrucku se zúčastnil Josef Malínský ml., reprezentant v biatlonu

1979:

- dokončení oprav kapličky, výměna dřevěného kříže u cesty na Horní Kalnou za železný

1980:

- letecké postřiky proti obaleči modřínovému

1980 – 1995:

- období úspěchů dolnobranského lyžování, D.B. pořádá několik významných závodů v běhu na lyžích, nejúspěšnější reprezentanti Sokola D.B. - v juniorské reprezentaci Československa v letech 1987 – 1990 L. Bucharová, H. Černohorská a V. Horáková a v roce 1991 – 1992 D. Matouš, největší úspěchy - L. Bucharová

- MS juniorů 1989 9. místo, v r. 1995 v celkovém pořadí Světové série dlouhých běhů 2. místo, maratónské lyžařské běhy v Německu 1. místo a v Austrálii 2. místo

1989:

- pád totalitního režimu

OBEC Dolní Branná

Sídlo úřadu

Dolní Branná č. 256, 54362, Dolní Branná

Osoby

  • p. Čvančara Libor, starosta

Kontakty

1 části obce: