Uprostřed návsi je kaple zasvěcená sv. Václavu, po jejím boku stojí pomník obětem v první světové válce. Při silnici směrem k Loučimi stojí na potoce Andělka Petrákův mlýn, a dále při silnici na Pocinovice stojí na tomtéž potoce Maškova pila.

Hledat firmy v obci Chodská Lhota
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Chodská Lhota
Živé firmy - počet: 9, obec Chodská Lhota

COMFORT WAPKA - Chodská Lhota č. 163

DANCE CLUB CHODA - Chodská Lhota č. 12

FISHER RADOMÍR - Chodská Lhota č. 110

HOLANDSKYSYR.CZ s.r.o. - Chodská Lhota č. 103

MARVAL LUDĚK - Chodská Lhota č. 154

OBEC Chodská Lhota - Chodská Lhota č. 83Fotografie u firmy

POŠUMAVSKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - Chodská Lhota č. 83

VIKTOR HOFMANN s.r.o. - Chodská Lhota č. 1

VYSUŠIL PETR Ing. - Chodská Lhota č. 179

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

FISHER RADOMÍR - Chodská Lhota č. 110

COMFORT WAPKA - Chodská Lhota č. 163

VYSUŠIL PETR Ing. - Chodská Lhota č. 179

Historie obce Chodská Lhota celá historie

Chodská Lhota patří mezi jedenáct nejstarších chodských vsí, které jsou uvedeny v listiny krále Jana Lucemburského z 16. března 1325. Tam se o nich píše jako o strážních vsích, při obou stezkách domažlických, na jihozápadní hranici Českého státu. Je to první písemná zmínka o vsi Lhotka Villa Chodonum. Je ale předpoklad, že obec vznikla při kolonizační vlně již v desátém století. Další zprávy o Lhotě se nachází v Berní rule, roku 1379, 1579, 1697, 1789 a v Koutském archivu až do roku 1839. Název Lhota vznikl pravděpodobně od slova lhůta, což znamenalo, že dotyčná ves byla po smluvenou dobu ( lhůtu ) osvobozena od placení všech daní a poplatků. Byla to dočasná odměna ( úleva ) za práci s vymýcením lesa, obděláním půdy a založením vsi. V některých historických pramenech se vyskytuje německý název Mehlhut.

Název vsi Lhota, Lhotka byl v minulosti dosti rozšířen, a proto se později k tomuto názvu často připojoval přívlastek podle tvaru vsi, její polohy, nebo příslušenství k vrchnosti. Současný název Chodská Lhota je používán od roku 1945.

Všechny chodské vsi byly nejdříve příslušny k rýzmberskému panství. Na začátku 17. století se dostaly do zástavy, a ke konci tohoto století připadly do dědičného práva pánů Lamingerů z Albernreuthu. Ves Lhota byla zapojena do známého povstání, které bylo potlačeno v roce 1693. V berní rule z roku 1654 je Lhota uváděna jako součást panství Újezd sv. Kříže. V tereziánském katastru z druhé poloviny 18. století je uvedeno, že ves Lhota měla 58 hospodářů, 3 mlynáře, 4 tkalce, krejčího, ševce, bednáře a mistra kovářského. Ve vsi tehdy byly rybníky na čtyři kopy ryb. V té době spadá Lhota pod panství Kout - Trhanov v majetku Stadionů. Lhota byla přifařena k Loučimi, kam také chodili děti do školy až do roku 1827, kdy se začalo vyučovat ve Lhotě. V roce 1877 si Lhotští postavili školu, zprvu jednotřídní, později dvojtřídní.

V roce 1899 byl ve Lhotě založen sbor dobrovolných hasičů. V roce 1928 byla započata stavba zdejší sokolovny, téhož roku byl do Lhoty zaveden elektrický proud.

OBEC Chodská Lhota

Chodská Lhota č. 83, 34506, Kdyně

Osoby

  • Ing. Jäger Miroslav, starosta

Kontakty

1 části obce: