Obce v okolí 30 km od obce Chodov

MírováFotografie u obce1,45 km

Vintířov2,42 km

Božičany2,64 km

Nové SedloFotografie u obce3,41 km

Jenišov3,79 km

HoryFotografie u obce4,03 km

Nová Role4,31 km

Vřesová4,73 km

Tatrovice5,56 km

LoketFotografie u obce5,89 km

Smolné Pece5,95 km

Hradiště6,31 km

Černava6,39 km

Staré SedloFotografie u obce6,64 km

Královské PoříčíFotografie u obce7,17 km

Královské Poříčí (německy Königswerth) je obec, nacházející se v okrese Sokolov, v kraji Karlovarském. Jižně od obce protéká řeka Ohře. Na východě se nachází rozsáhlé lesy. Sever a západ od obce zaujímají povrchové lomy: Lom Jiří, bývalý Důl Marie Ma

Děpoltovice7,72 km

Dolní Nivy8,08 km

Těšovice8,27 km

Karlovy Vary8,41 km

LomniceFotografie u obce8,88 km

První písemná zpráva pochází z roku 1339, kdy Lomnici získal od Nothaftů v léno Mikuláš Winkler. O sto let později získali obec Šlikové, kteří ji roku 1601 připojili k sokolovskému panství.

Otovice9,03 km

NejdekFotografie u obce9,64 km

Březová9,82 km

Sokolov10,01 km

Svatava10,19 km

Dalovice10,36 km

Mezi zajímavosti Dalovic patří nepochybně zámecký park, ve kterém je dominantou cca 700–900 let starý Körnerův dub (název podle básníka T. Körnera, který se roce 1811 léčil v Karlových Varech a v dalovickém parku napsal řadu básní).

Sadov11,10 km

Dolní RychnovFotografie u obce11,20 km

První dochovaná zmínka o obci pochází z roku 1309. V tomto dokumentu je vyzýván Albert Nothaft klášterem v Teplé k náhradě za obsazený Rychnov. Později, v patnáctém století, patřila obec k loketskému panství.

JindřichoviceFotografie u obce11,51 km

Horní Slavkov11,71 km

HroznětínFotografie u obce11,81 km

Jihovýchodně od Hroznětína se nachází Krásný vrch (510 m n. m.) s povrchovým lomem. Postupně zde byly těženy různé suroviny – čedič na drcené kamenivo, bentonit pro slévárenství, uranová ruda a kaolin pro papírenskou a keramickou výrobu.

StanoviceFotografie u obce12,10 km

Původní gotický farní kostel sv. Tří Králů byl ve Stanovicích postaven patrně již v polovině 14. století. Dle zápisu z konfirmačních knih z roku 1363 disponoval patronátním právem ke kostelu ve Stanovicích Boreš z Rýzmburka ("Borsso de Rysmburg).

TepličkaFotografie u obce12,41 km

Původní osídlení bylo zřejmě slovanské. Původní název byl pozdější německou kolonizací z konce 12. stol. postupně poněmčován až k německému Tóppeles. První písemná zmínka je r. 1475.

Kolová12,41 km

Vysoká Pec12,50 km

Josefov12,53 km

BřezováFotografie u obce12,57 km

Nejstarší známý tvar pojmenování osady se vztahuje k roku 1353. Březová se rozkládá na mírných svazích první linie zalesněných vrchů Slavkovského lesa. Jižně nad starou vesnicí vystupuje do výše 659,3 m vrch U kaple (Kapellenberg).

MerklínFotografie u obce12,78 km

CiticeFotografie u obce12,84 km

Hájek13,09 km