Každou středu, kromě první v měsíci, je ve chmelenské kapli svatého Jana Nepomuckého od 15:15 hodin sloužena mše svatá. 28. 5. 2016 Okrsková soutěž. 7. - 8. 10. 2016 Výlov, rybí hody. 11. 11. 2016 Posvícenská akce.

Hledat firmy v obci Chmelná
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Chmelná 4 firmy

OBEC Chmelná - Chmelná č. 13webFotografie u firmy

Každou středu, kromě první v měsíci, je ve chmelenské kapli svatého Jana Nepomuckého od 15:15 hodin sloužena mše svatá. 28. 5. 2016 Okrsková soutěž. 7. - 8. 10. 2016 Výlov, rybí hody. 11. 11. 2016 Posvícenská akce.

PILA MARTÍNEK - Chmelná č. 39

TUREK FRANTIŠEK - Chmelná č. 35

JANKOVSKÝ JOSEF - Chmelná č. 4

Historie obce Chmelná celá historie

Obec je připomínána už ve středověku, zde sídlící vladycké rody patřili k významným. Například purkrabí Chval z Chmelné bojoval v bitvě u Lipan na straně panské jednoty.

Dominantou obce je nově rekonstruovaná kaple sv.Jana Nepomuckého na návsi. Ta je dokladem silné křesťanské tradice, na níž navazovali i významní rodáci Páter Josef Vlastimil Kamarýt, obrozenecký básník působící na Hrádku u Vlašimi či profesor Holejšovský.

V obci jsou i pozůstatky po zaniklé židovské komunitě, z níž pocházel i světoznámý skladatel Gustav Mahler. Hrob jeho předků se nachází na židovském hřbitově za obcí.

Dlouhou tradici má veřejná knihovna a družstvo hasičů. Nejen jejich úspěchy jsou již více než sto let zaznamenávány do obecní kroniky.

Cílem procházek návštěvníků i místních bývá kaple Nejsvětější Trojice, která stojí u pramene znamenité, vysoce kvalitní vody.

Demografické údaje