Hledat firmy v obci Česká Bříza
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Česká Bříza 14 firem

OBEC Česká Bříza - Česká Bříza č. 160Fotografie u firmy

COOP JEDNOTA Česká Bříza - Česká Bříza č. 15

ZEMNÍ PRÁCE-BAGRY BŘÍZA-MIROSLAV ŠÍR - Česká Bříza č. 200

PUSTINA JAN - Česká Bříza č. 140

HBC CANNIBALS ČESKÁ BŘÍZA - Česká Bříza č. 160

SPOLEK PŘÁTEL ČESKÉ BŘÍZY - Česká Bříza č. 115

PROVAS PLZEŇ s.r.o. - Česká Bříza č. 8

SERVIS ZAHRADNÍ TECHNIKY TYLL - Česká Bříza č. 86

PENZION STARÝ PIVOVAR - Česká Bříza č. 57

ZLATNICTVÍ JIRKA & SYN - Česká Bříza č. 189

TŘEMOŠENSKÁ a.s. - Česká Bříza

PECH JIŘÍ Ing. - Česká Bříza č. 88

ZÁBRAN JIŘÍ Ing. arch. - Česká Bříza č. 21

VAŠE VIDEO - Česká Bříza č. 83

Historie obce Česká Bříza celá historie

1920 – zrušena místní cihelna, vybudována vodní nádrž v blízkosti pomníku padlých (1949 byla zavezena).

1928 – místní mlynář p. Krýsl postavil moderní pekárnu vytápěnou uhlím (rod nynějších majitelů tu má kořeny od r.1845).

1929 - vybudování elektrizace, začátek prací v září a 18.12. se poprvé rozsvítilo (136.000,-Kč).V březnu tohoto roku se začal budovat místní hřbitov, cihelna se rozebrala a z cihel občané sami stavěli.Cesta k hřbitovu byla vybudována svépomocí občanů. První pohřbený občan – Josef Balík, zemřel 26.11.1929 (za svého života žádal, aby již nebyl pohřbíván na hřbitově v Druztové, kde se naši občané pohřbívali, jeho žádosti bylo vyhověno).

1931 – vybudován rybník na návsi, který svými lekníny zdobí naši náves dodnes.

1.7.1939 – otevřeno nově zbudované koupaliště (směrem na Třemošnou) s plnou parádou

(WC, kabinky na převlékání, plavčík).

1942 – přestěhování obecního úřadu ze soukromého domku do č.p. 38.

22. 5. 1945 – požádáno o změnu názvu obce z Německé Břízy na Českou Břízu, zasazena LÍPA SVOBODY u kapličky.

1947 – svépomocí občanů zřízena hovorna pro občany v místní škole (28.000,-Kč).

1949 – svépomocí občanů vybudován místní rozhlas.

1951 – začátek budování kameninové kanalizace, etapově se pokračuje až do současné doby, nyní kanalizace plastová.

1955 – zřízen telefon pro občany na obecním úřadě, 1997 – dokončena v obci výstavba telefonní sítě, nyní občané často pevnou telefoní linku ruší (drahý nájem, mobilní telefony).

1961 – I. etapa výstavby místního kulturního domu, ale až 25. 12. 1967 slavnostně otevřen, výstavba trvala dlouho pro nedostatek materiálu a hlavně pro porušení slibu občanů, kteří si sami dali slib, že budou svépomocně pracovat na stavbě.1970 postaven venkovní betonový parket za KD, bohužel byla uspořádána jen jedna venkovní taneční zábava, parket nevyužitý, 2006 v celém KD vyměněny okna za plastová a vchodové dveře, 2007 rozvod plynového topení.

V listopadu 1964 – začátek výstavby samoobsluhy Jednoty, po r. 1990 – hrozí zavření obchodu, občané si začali nakupovat ve velkých marketech v Plzni, krize byla zažehnána a nyní obchod funguje dobře za vedení příjemné paní vedoucí, dostanou se tu nejen základní potraviny.

1970 – výstavby bytovky ZD. Zhotoveny veřejné zářivkové osvětlovací stožáry po celé vesnici. Začátek pokládání obrubníků.

1974 – rekonstrukce bývalé požární zbrojnice (naproti prodejně), zde zřízen pro veřejnost mandl a kadeřnictví. Dnes tam mají naše starší občanky klubovnu, kde se schází každý čtvrtek na kávu.

22. 9. 1975 – vysypán poslední kubík betonu do koupaliště (směrem na Hromnici u bývalého místního pivovaru).

1977 – začátek výstavby mateřské školy, 28. 10. 1978 byla otevřena, děti se sjížděly z okolních vesnic.30. 6. 1996 byl ukončen její provoz pro nedostatek dětí. 1999 - dodnes pronajmuta p. Kepkovi.

1980 – zavedeno elektrické vedení do chat, které se začaly stavět kolem 30. let lidmi z měst v krásném údolí okolo řeky Třemošenky v blízkosti místního mlýna. Pokračování pokládání obrubníků a sázení růží před každý RD.

1993 – začátek budování vodovodního řádu v obci,1997 skončila výstavba vodovodu posledními soukromými přípojkami.

20. 9. 1999 – zahájena výstavba čističky odpadních vod, 1. 11. 2000 uvedena do provozu.

2004 – začátek budování plynofikace obce, 30. 4. 2006 výstavba dokončena.

Demografické údaje