Hledat firmy v obci Černava
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Černava
Živé firmy - počet: 3, obec Černava

ČESKÁ POŠTA Černava, s.p. - Černava č. 80

OBEC Černava - Černava č. 80

PILA KARČÁK - Černava č. 88

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

PILA KARČÁK - Černava č. 88

ČESKÁ POŠTA Černava, s.p. - Černava č. 80

OBEC Černava - Černava č. 80

Historie obce Černava celá historie

První historický písemný doklad o obci je z roku 1489 jako dědičné léno loketské. Název obce je zřejmě odvozen od Černého potoka, jiná verze jej dává do souvislosti s nevelkým ložiskem uhlí, které snad dalo jméno i potoku. Černava farně příslušela k nedalekým Tatrovicím. Roku 1654 měla obec 10 domů s 39 obyvateli, jejím vlastnictvím byly rozsáhlé pastviny. Obyvatelstvo se živilo pěstováním a prodejem obilí, přivydělávalo si též nádenickou prací a předením. Zemědělský ráz si Černava uchovala do druhé třetiny minulého století.

K Černavě příslušely od 1. republiky i osady Rájec a Kobelec, tvořící spolu s černavskými domy téměř souvislou zástavbu. Příčinou růstu Černavy koncem 19. a začátkem 20. století byla industrializace blízkého Nejdku, stavby nových komunikací a vznik nových výdělečných možností otevřením několika kamenolomů v okolí. Byly to lomy na kvalitní žulu u Rájce a Kobelce. Významná byla i těžba křemene v oblasti Černavy pro sklářskou výrobu. Vedle obilnin a brambor se u Černavy pěstovalo také zelí. Ve vsi byla obecná škola o dvou třídách.

V současné době má Černava spolu s přilehlými osadami Rájcem a Kobelcem 230 trvale hlášených obyvatel v 82 domech. Větší počet domů (93) slouží k rekreačním účelům.

OBEC Černava

Černava č. 80, 36223, Černava

Osoby

  • Ing. Krouza Josef, starosta

Kontakty

2 části obce: