Ves Čeminy se v pramenech objevuje poprvé v r. 1239, kdy patřila kladrubskému klášteru. V r. 1330 se zde připomíná blíže neurčený Prostěj a pak jeho potomci. Po nich se zde vystřídala řada dalších majitelů.

Hledat firmy v obci Čeminy
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Čeminy 5 firem

AUTOLAKOVNA WEBER s.r.o. - Čeminy č. 91

SOMMER TOMÁŠ - Čeminy č. 143

STATEK KUMBERK s.r.o. - Čeminy č. 47

OBEC Čeminy - Čeminy č. 37Fotografie u firmy

TOLAR JIŘÍ - Čeminy č. 42

Historie obce Čeminy celá historie

Ves Čeminy se v pramenech objevuje poprvé v r. 1239, kdy patřila kladrubskému klášteru. V r. 1330 se zde připomíná blíže neurčený Prostěj a pak jeho potomci. Po nich se zde vystřídala řada dalších majitelů. Tvrz si u zdejšího dvora vystavěl teprve Jivan Podmokelský, který získal Čeminy r. 1554.

Po řadě dalších majitelů koupil Čeminy v r. 1670 kladrubský klášter, jemuž původně náležely. Klášteru se podařilo navázat na někdejší tradici touškovského proboštství a soustředit v této oblasti do svých rukou statky Čeminy, Komberk, Touškov, Dobronice, Doubravu a Plešnice. Za opata Tobiáše Holmanna (1689 - 1707) snad kolem r. 1700 byl, zřejmě jako organizační a správní středisko tohoto nového celku, postaven v Čeminech

pravděpodobně na místě staré tvrze barokní zámek, jehož podobu však neznáme. Když byl kladrubský klášter r. 1785 zrušen, byl čeminský statek oddělen od ostatního panství a podléhal náboženskému fondu. R. 1790

propůjčil Čeminy Josef II. do svobodného nájmu dvornímu radovi Janovi Erbenovi, který r. 1806 statek koupil. Tehdy k němu patřilo jedno městečko, 8 vesnic a 11 samot. Erbenové drželi Čeminy až do r. 1840. Někdy kolem

r. 1830 přestavěl a rozšířil Josef Erben barokní zámek v empírovém slohu.

Po Erbenech se na zámku vystřídalo ještě několik majitelů až do nové doby. Zámek byl původně součástí státního statku, byla v něm mateřská škola, kanceláře, závodní jídelna a byty, nyní je v soukromém vlastnictví.

Je to obdélníková empírová stavba, která má po straně, obrácené ke dvoru, krátké křídlo. Její hlavní průčelí směřuje přes zahradu k silnici a je rozčleněno středním rizalitem, který o jedno polopatro a trojúhelníkový šít převyšuje postranní jednopatrová čtyřosá křídla. Vchod v přízemí je kryt vystupujícím balkónem na čtyřech sloupech, na nějž se vstupuje z prvního poschodí. Valbová střecha je opatřena vikýři a vrcholí uprostřed pseudogotickou věžičkou. Druhá fasáda, směřující do dvora, je jednodušší, avšak rovněž vybavená rizalitem s vchodem, nad nímž je trojúhelníkový štít. Uvnitř jsou přízemní místnosti sklenuty plackami a křížovými klenbami, v poschodí jsou stropy ploché. V r. 1972 byl zámek opraven.

Na místě původní tvrze z 16. století byl postaven barokní zámek, který byl sídlem proboštů z Touškova.

Poté co byl zrušen klášter, byl zámek v držení Erbenů, kteří jej empírově v roce 1830 upravili. U zámku

stojí klasicistní pivovar a lihovar. Zámek je v soukromém vlastnictví, vnitřek upravován na byty.

Demografické údaje