Bukovina u Čisté je údolní vsí, která v horní části přiléhá ke Studenci, ale východním směrem údolí navazuje na obec Dolní Kalná. V obci je zachována řada roubených chalup.

Hledat firmy v obci Bukovina u Čisté
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Nabídka práce v okolí 30 km 392 firem

SETTER, a.s. - Čistá u Horek č. 621,74 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Stavební firmy - kompletní činnost

SETTER, a.s. - Čistá u Horek č. 11,86 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Stavební firmy - kompletní činnost

WOTAN FOREST, a.s. - Horka u Staré Paky č. 311,87 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Dřevomateriál - výroba

SVOBODA HORKA s.r.o. - Horka u Staré Paky č. 11,89 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Domácí spotřebiče - prodej, montáž

VH-STAVEBNÍ PRÁCE, s.r.o. - Studenec č. 4271,92 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Stavební firmy - kompletní činnost

DELTA DESIGN, s.r.o. - Studenec č. 2862,08 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Kuchyně, kuchyňský nábytek

HAVEL PLYN a.s. - Studenec č. 3112,40 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Osobní automobily - servis

FAIGL s.r.o. - Studenec č. 1022,77 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Střešní krytiny - prodej

HVH spol. s r.o. - Horní Kalná č. 653,62 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Slévárenství

STRÁNSKÝ JINDŘICH - Horní Kalná č. 993,70 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Nákladní doprava - lehká, střední

VAJSCOM, s.r.o. - Dolní Kalná č. 1384,67 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Osobní automobily - servis

BETONSERVIS s.r.o. - Borovnice č. 1074,94 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Beton, betonářské výrobky

KALENSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. - Dolní Kalná č. 1505,06 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: ZD, statky, farmy - živočišná výroba

KVINTO s.r.o. - Martinice v Krkonoších č. 1825,29 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Osobní automobily - servis

WOLF A SYN s.r.o. - Pecka č. 2025,42 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Dřevomateriál - prodej

KRPA FORM, a.s. - Dolní Branná č. 1225,59 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Papír - výroba

ŽIVOT BEZ BARIÉR-DENNÍ STACIONÁŘ - Opolského 165, Nová Paka6,76 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Domovy, ústavy

ŽIVOT BEZ BARIÉR-CENTRUM BEZ BARIÉR - Opolského 148, Nová Paka6,82 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Domovy, ústavy

HORSUK s.r.o. - Na Strži 1811, Nová Paka6,89 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Pokrývačské práce

LIPKOVA s.r.o. - Lipová 19, Podhůří, Vrchlabí6,93 km

1 pracovní pozice   firma působí v oboru: Sběrné suroviny

Historie obce Bukovina u Čisté celá historie

Počátky dějin obce Bukovina u Čisté jsou velice nejasné. První zmínka je činěna v zápise knih provolacích z roku 1386, kdy je před Petrem z Vartenberka a z Kosti řešeno vznesení odporu Jana řečeného Pecka z Pecky na proklamaci Hrzka plebána v Radimi na tři poplužní dvory v Nedaříži a na vše co k nim přísluší ve Vidochově a v Bukovině. Jan z Pecky vznesl odpor pouze na příslušenství ve Vidichově s tím, že na něj má zapis v zemských deskách. S ohledem na fakt, že Nedaříž a Vidochov jsou v těsné blízkosti Bukoviny u Čisté, lze důvodně předpokládat, že je v zápise z roku 1386 zmíněna právě tato ves. Ze zápisu však nijak nevyplývá kdo Bukovinu v této době vlastnil. Nebyl to ani farář z Radimi a ani Jan z Pecky.

Ves je ve starších pramenech známa pod názvem Bukovinka. Tak je jmenována v roce 1543 v zápisu Desek zemských o prodeji panství Pecka syny a dědici Jana Litoborského z Chlumu Haškem, Vilémem a Jiřím, Jindřichovi Škopkovi z Bílých Otradovic. V roce 1566 bylo panství Pecka rozděleno mezi syny Jana Škopka Karla a Adama. Vdova po Karlovi Barbora Miřkovská z Tropčic se podruhé vdala za Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, který tak vyženil polovinu pececkého panství. Když Barbora zemřela, oženil se Harant podruhé s Annou Saloménou Hradišťskou z Hořovic, která koupila druhou polovinu Pecky a tak byly obě části panství spojeny v jeden celek. Kryštof Harant jako aktivní účastník stavovského povstání v letech 1618 - 1620 byl 21. 6. 1621 v Praze popraven. Jeho polovina panství Pecka byla konfiskována a posléze prodána pozůstalé vdově. Ta pak celé panství prodala Albrechtovi z Valdštejna. Valdštejn kupoval v okolí další statky a v roce 1628 získal ves Bukovinku od Karla Kapouna ze Svojkova, když před tím v roce 1623, přišel ke statku Čistá po odsouzeném Adamovi Kašparovi Vančurovi z Řehnic. Vše bylo připojeno k panství Hostinné. Albrecht z Valdštejna byl v roce 1634 v Chebu zavražděn a jeho rozsáhlý majetek propadl konfiskaci. Hostinné bylo královskou komorou postoupeno plukovníkovi Vilémovi z Lamboy. Od Lamboyových dědiců koupil v roce 1667 statek Čistou Pertolt Záruba z Hustířan. Jeho syn Jan Rudolf prodal Čistou Pavlovi hraběti Morzinovi a ten ji připojil k Lomnici nad Popelkou. Po více jak sto letech prodal Lomnici nad Popelkou Rudolf hrabě Morzin trutnovskému obchodníkovi Ignáci Falgemu. Od jeho vnuka se Lomnice dostala do držení Karla knížete z Rohanu. Od roku 1850 kdy se Bukovina vymanila z područí vrchnostenského a robotního , tvořila samostatnou obec. V roce 1783 byla Karlem z Morzina založena osada Karlov, která správně spadala pod obec Čistá. Osada byla v roce 1927 sloučena spolu se samotou Hájenkou a devíti čísly popisnými Čisteckých , s politickou obcí Bukovinou. Zvětšená obec se začala nazývat Bukovina u Čisté.

Demografické údaje