Hledat firmy v obci Brodce
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

COOP Brodce - Dobrovická 377, Brodce

JEŘÁBY-KOZLER s.r.o. - Cukrovarská 446, Brodce

FILIPA, s.r.o. - Brodce č. 435

Historie obce Brodce celá historie

Vývoj Brodců byl poměrně složitý. Vedle dnešního městečka na plochém východním břehu Jizery k nim patřily i kostel a tvrz (zámek) na západní straně řeky, na ostrohu nad soutokem Jizery a potoka přitékajícího Chotětovským dolem. Kostel a panské sídlo se připomíná již roku 1346. Roku 1505 se poprvé zmiňuje i ves Horky, která vznikla v 15. století dole u řeky. Dnes Horky zahrnují jak kostel, tak i zámek.

Jak dokládá samotné jméno měl prostor Brodců velký komunikační význam. S ochranou a kontrolou brodu souvisel i vznik panského sídla a vzestup sídliště na městečko - kolem roku 1450. Městečko Brodce vzniklo v zásadě na vidlici cest od brodu na Mladou Boleslav a Nymburk, která podmínila tvar trojúhelníkového náměstí. Severo-jižní směr dodržovala i významná komunikace z Prahy do Zhořelce ( přes Starou a Mladou Boleslav), která vedla právě přes brodecký brod. Později byla trasa upravena po východním břehu mimo brod, tak jako je tomu nyní. S touto změnou nepochybně souvisí brodecké privilegium z roku 1575 o přeložení zdejšího mýta z mostu přes Jizeru na novou silnici, která Brodce proťala na západní straně.

Za třicetileté války byly Brodce značně postiženy a zástavba se až do poloviny 18. stol. omezovala na náměstí a cestu ke brodu a k Nymburku. Poté začaly vznikat domy i podél nové - "boleslavské" silnice a nahuštěná zástavba v klínu podél jižní strany náměstí. Vznikla zde pozoruhodná urbanistická struktura kompozice domků řazených do šesti úzkých rovnoběžných uliček, vedených vždy po hranici pozemku příslušného domu na náměstí. Po roce 1842 byla tato zástavba dokončena a došlo rovněž k parcelaci dvora severně od náměstí.

Od konce 19. století vznikala běžná parcelace rodinných domků směrem k cukrovaru, kterému Brodce vděčily za rozvoj i v meziválečném období. Do cukrovaru byla z chotětovského nádraží vybudována železniční vlečka.

Brodce si nicméně zachovaly drobné měřítko zástavby spíše vesnického charakteru. Nejvýraznější ochuzení v období socializmu znamenalo zboření cenné zájezdní hospody proti západnímu konci náměstí kvůli napřímení silnice.

Demografické údaje