Hledat firmy v obci Brloh
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Brloh
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

STŘECHY TANCER - Brloh č. 12

OBEC Brloh - Brloh č. 23

ČESKÁ POŠTA Brloh - Brloh č. 148

Historie obce Brloh celá historie

První písemná zmínka je z roku 1310. Brloh byl poddanská ves patřící Rožmberkům. V roce 1418 je vesnice osvobozena odúmrti Oldřichem II. z Rožmberka. Brloh pro své položení (vedla tudy cesta od Prachatic k Budějovicím) zakoušel často válečných útrap - v 15. století od vojsk pasovských a švédských.

Kostel sv. Máří Magdalény byl založen v roce 1340 z podnětu Petra z Rožmberka a v letech 1697-1704 přestavěn ve slohu barokním. Fara vystavěná roku 1716 v roce 1751 zcela vyhořela. Zmínka o škole v Brloze pochází již z roku 1660. V polovině 19. století zde existovala dvojjazyčná česko-německá škola.

V roce 1857 byla vystavěna nová školní budova. V roce 1873 zde byla škola dvoutřídní česká a jednotřídní německá. Obživu obyvatelstvu poskytovalo především polní hospodářství. Pěstovalo se zde zejména žito, pšenice i ječmen. Chudší lid vyráběl po celý rok obuv z bukového dřeva, ti zručnější denně udělali až 12 párů. Kromě toho se zde vyráběly hrábě a lopaty. Pěstoval se také len, který se v zimě spřádal. Bylo zde také mnoho tkalců, kteří tkali plátno na šerky.

OBEC Brloh

Brloh č. 23, 38206, Brloh

Osoby

  • p. Toman Martin, starosta

Kontakty