Obec Březina se nachází v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Leží 2 km jižně od Tišnova, v nadmořské výšce 247 m, v údolí řeky Svratky na úpatí Českomoravské vrchoviny.

Hledat firmy v obci Březina (dříve okres Tišnov)
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Březina (dříve okres Tišnov) 10 firem

KONTEST s.r.o. - Březina č. 14Fotografie u firmy

Stavební divize naší firmy vám nabízí veškeré stavební práce, zateplování fasád, malby, nátěry, oplocení, podlahy. Divize odpadového hospodářství se zabývá sběrem papíru, PE fólií i tvrdých plastů.

OBEC Březina - Březina č. 20

STAVEBNÍ FIRMA-KRYDOSTAV - Březina č. 34

MKM KONSORCIUM s.r.o. - Březina č. 17

ARMATURY KUKRECHT s.r.o. - Březina č. 58

T-AGRO CZ s.r.o. - Březina č. 301

PARASKA MIROSLAV-AUTOPARA - Březina č. 13

JOBSPIN INTERNATIONAL s.r.o. - Březina č. 58

MYFOODMARKET, s.r.o. - Březina č. 103

KADEŘNICTVÍ IVA - Březina č. 20

Historie obce Březina (dříve okres Tišnov) celá historie

Brezena neboli Březina leží v údolí řeky Svratky jižně od Tišnova. První záznamy o vsi pocházejí z roku 1234, kdy ji markrabě Přemysl věnoval nově založenému cisterciáckému klášteru Porta Coeli v Předklášteří. Urbář z roku 1539 ve vsi uvádí dvanáct usedlostí a dva chalupníky. Počet domkářů se postupně zvýšil, avšak základní půdorys obce zůstal zachován, takže dějepisec v roce 1922 mohl konstatovat, že „...na návrší mírném stojí domy rolníků ve dvou řadách, z nichž jedna k západu, druhá k jihozápadu hledí, mlýn a ostatní domky domkařů, sem a tam roztroušené, povstaly pozvolna později...“ Současná Březina si i přes dosavadní stavební rozvoj zachovala jak malé měřítko, tak nevelký počet obyvatel. Zachovány zůstaly i tradiční vazby na město Tišnov.

Demografické údaje