Hledat firmy v obci Bravantice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Bravantice 17 firem

POŠTA PARTNER Bravantice - Bravantice č. 223

ZŠ A MŠ Bravantice - Bravantice č. 144Fotografie u firmy

RYBASPOL A & V spol. s r.o. - Bravantice č. 235

OBEC Bravantice - Bravantice č. 223

ISMM PRODUCTION & BUSINESS COOPERATION závod Bravantice s.r.o. - Bravantice č. 70

SRUBY KANADA - Bravantice č. 186

ČERVINKA PETR - Bravantice č. 78

KOPECKÝ PETR Ing. arch. - Bravantice č. 111

SKAUTSKÝ ODDÍL Bravantice - Bravantice č. 1

DIMITROV DANIEL - Bravantice č. 239

TJ SOKOL Bravantice - Bravantice č. 233

INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF UNIFORM INSIGNIA ASSOCIATION, o.s. - Bravantice č. 212

GASTROKOMPLET KRAJÍČKOVÁ s.r.o. - Bravantice č. 2

BENZINA Bravantice - Bravantice

ČERVINKA JIŘÍ-KAMENSTAV - Bravantice č. 78

GRYGAR THIEL ANTONÍN - Bravantice č. 187

SPIDERNET - Bravantice č. 248

Historie obce Bravantice

Obec Bravantice se poprvé připomíná roku 1370. Roku 1478 se stal spolumajitelem Bravantic polský šlechtic Jan z Chobran, který držel tvrz a panství bravantské až do roku 1602. Mezi pozdějšími držiteli panství jsou uváděni hrabata z Vrbna (1651-1722), svobodní páni Řeplínští z Berečka v letech 1722-1797 a od roku 1835 Blucherové z Wahlsttatu. Velkostatek byl roku 1926 zčásti zredukován pozemkovou reformou, kdy z něho vznikl bravantský a zbyslavský zbytkový statek. V roce 1945 byl zkonfiskován. Po zrušení vrchnostenské správy byla obec součásti okresů Opava (1850-1855, 1868-1896), Klimkovice (1855-1868), Bílovec (1896-1960) a od roku 1960 okresu Nový Jičín. V letech 1850-1899 podléhala okresnímu soudu v Klimkovicích, pak soudu v Bílovci a v Novém Jičíně. Za první republiky byly v Bravanticích dvě samostatné německé školy a česká menšinová škola Bravantice byly až do osdunu Němců roku 1945-46 německé. V obci žilo od vzniku ČSR asi 15 rodin českých zemědělských dělníků. Po osvobození byly Bravantice postupně osídleny českým obyvatelstvem z blízkého okolí, ale také ze vzdálenějších míst a z Volyně. V roce 1979 se obec Bravantice stala místní části města Bílovce. V roce 1998 bylo v obci referendum, které rozhodlo, že k 1. 1. 1999 se obec Bravantice znovu osamostatnila.

Demografické údaje