Hledat firmy v obci Bratronice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Bratronice
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Bratronice - Bratronice č. 35

ZŠ A MŠ Bratronice - Bratronice č. 76web

K-SERVICE s.r.o. - Bratronice č. 106

Historie obce Bratronice celá historie

Prapůvodní obyvatelé sídlili v lokalitě na místě dnešní cihelny, o čemž svědčí významné archeologické nálezy. Pocházeli z rodu Bratroniců a jejich úkolem bylo udržovat loveckou stezku. První písemná zpráva o obci pochází z r. 1228. podle ní se obec nachází v soupise jmění ženského kláštěra sv. Jiří na pražském hradě. Další zmínky se zachovaly zejména díky finančním problémům panovníků. Za vlády Jiřího z Poděbrad přešla obec od Křivoklátu k Okoři. Dalším majitelem byl např. Bořita z Martinic, pánové z Donína, Valdštejn a naposled majitelé křivoklátského panství Furstenberkové.

Mezi významné stavby v obci patří zejména kostel Všech svatých z poloviny 18. století.

Součástí Bratronic je obec Dolní Bezděkov. Obec Dolní Bezděkov byla samostatná od roku 1924. Od roku 1980 je sloučena s Bratronicemi.

Ve 13. století patřil Bezděkov blíže Unhoště (dnes Horní Bezděkov) ke statkům biskupským. Král Přemysl Otakar II. daroval jej roku 1268 městu Berounu, pak král Jan Lucemburský svému komorníku Elbingovi, po jeho smrti roku 1331 jej dostal Petr z Rosenber- ka. Potom byl připojen k hrádku Křivoklátu, po prodeji téhož, roku 1685 přešel v majetek hraběte z Waldštejna a roku 1731 na rod fürstenberský, který ves podržel až do zrušení poddanství. Bylo to 5 usedlostí. Dvůr Bezděkov (dnes Dolní Bezděkov) s mlý- nem koupil Jaroslav Bořita z Martinic od krále počátkem 17. století za 2142 kop a 20 grošů míšenských.

Část Bezděkova vyměnila si roku 1652 Veronika Polyxena z Martinic od Václava Jiřího za část Chrášťan. Tak mělo tu smečenské panství při zrušení poddanství podlužní dvůr, mlýn, dva grunty a dvě chalupy. Dvůr byl od Smečna prodán roku 1871.

Obec byla od roku 1924 samostatná, byla přifařena a poštou přidělena do Družce, přiškolena do Horního Bezděkova.

OBEC Bratronice

Bratronice č. 35, 27363, Bratronice

Osoby

  • p. Knížetová Miloslava, starostka

Kontakty