Hledat firmy v obci Bratřice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Bratřice 3 firmy

HRUŠKA JAROSLAV Ing. - Bratřice č. 67

ZAMRZLA STANISLAV - Bratřice č. 73

OBEC Bratřice - Bratřice č. 11

Historie obce Bratřice celá historie

Podle dochovaných písemných zpráv patří Bratřice k nejstarším obcím na Pacovsku. První písemná zmínka o naší obci je z roku 1273.

Název obce

V této zmínce je uveden latinský název obce Sonebnar, který byl nejspíš odvozen z německého názvu Schoenebrunne (krásná studně, krásný pramen). (Tento název by obec mohla mít i dnes - voda, která teče z našich kohoutků je vhodná i pro kojence a má vynikající chuť.)

Původní český název zněl Bratřetice, tj. ves lidí Bratřatových.

Další zprávy o obci

Z roku 1410 pochází zmínka o naší obci, která se nachází v urbáři strahovském. Zde jsou uvedeny oba názvy obce - latinský i český - villa Bratrzetycze dicta Ssunebrunne.

Majitelé Bratřic

Od druhé poloviny 13. století až do husitských válek patřily Bratřice církevní vrchnosti, strahovskému klášteru, pak se zde vystřídalo několik majitelů a po bitvě na Bílé hoře znovu připadly Strahovu.

Osada Cetule

První zmínka o Cetuli je v Zemských deskách r. 1614, berní rule. V ní jsou uvedena jména prvních osadníků - s většinou z nich se v Bratřicích setkáme i dnes (Míka, Kotál, Rokos, Roubal, Janza, Adam a další).

Kovárna

Od 2. poloviny 17. století stála uprostřed návsi kovárna, kolem které se soustřeďoval hspodářský V ní je uveden latinský název obce Sonebnar, který byl nejspíš odvozen z německého názvu Schoenebrunne (krásná studně, krásný pramen). i společenský život obce (-Jdi do kovárny, tam se to jistě dovíš.-)

18. a 19. století

V této době byly Bratřice malou vesnicí s těžkou, málo úrodnou půdou, s převahou pěstování brambor, obilí, trochou lnu a ovoce. Okolo obce byly vždy hluboké lesy s dostatkem dřeva.

Skelné hutě

Dostatek dřeva vedl Chýšeckého faráře k návrhu založit skelné hutě. Ty pracovaly od roku 1836, huť byla u osady Cetule a jmenovala se Jarolímka. Fungovala přes 40 let, dokud se zásoba dřeva výrazně nesnížila.

Pohromy a války

Polovina 19. století a začátek století dvacátého nepřinesly Bratřicím nic dobrého. Války nemoci a navíc nikdy nevídané krupobití v roce 1903 přinesly hodně bídy a utrpení.

První republika

V této době došlo k rozvoji obce, bylo postaveno množství nových budov, také obecní škola byla svépomocí občanů vybudována a v roce 1936 byla do obce zavedena elektřina.

Budování socialismu

Tuto dobu si občané dobře pamatují. Přinesla naštěstí také výstavbu a úpravy dalších domů, kanalizaci a úpravy cest. Družstvo bylo založeno až v roce 1959. V Bratřicích postavilo kravín a další hospodářské budouvy.

Demografické údaje