Hledat firmy v obci Bořetice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Bořetice 2 firmy

OBEC Bořetice - Bořetice č. 33Fotografie u firmy

SIPCON s.r.o. - Bořetice č. 6

Historie obce Bořetice celá historie

První písemná zpráva o obci pochází z roku 1300 - přesně villa Boreticz ad Horzepnik. Jméno Bořetice vzniklo z osobního jména Bořata - ves lidí Bořatových. Berní rula roku 1654 uvádí název Borželicze. V nejstarších dobách obec náležela arcibiskupskému panství v Červené Řečici. V roce 1596 věnoval Jan Albrech své manželce Kateřině z Albendorfu ves Bořetice, kterou předtím koupil od bratří Španovských - majitelů panství Loutkov. V roce 1619 za majitele Kryštofa Vratislava z Mitrovic leželo v okolí Bořetic panské vojsko, které pak přešlo k tvrzi Konipas ve Březině. Podle pověsti byl v lese Račín v dávných dobách hrad stejného jména, který byl v husitských válkách obléhán a pobořen husity, kteří táhli od Pelhřimova na hrad Choustník u Tábora.

Nejslavnějším z bořetických rodáků je doc. dr. Václav Žáček, DrSc., který se narodil v roce 1905 v Bořeticích čp. 19. Byl docentem filozofické fakulty Karlovy univerzity, kde přednášel historii slovanských dějin. Jeho práce byla zaměřena především na historii Jihoslovanů a Poláků. Napsal mimo jiné několik monografií o postavách české historie (Zach, Frič, Barák, Purkyně) a několik děl na téma soužití Slovanských národů.

Z Bořetic také pocházejí rodiče biskupa římskokatolické církve Franze Žaka. Dr. Franz Žak se narodil 30. června 1917 v dolnorakouské obci Niederedlitz. Jeho otec Jan Žák se narodil v Bořeticích v usedlosti čp. 16 a matka Antonie Žáková rozená Hejdová v domě čp. 1. Franz Žak úzce spolupracoval s Th. Dr. Františkem Tomáškem, světil biskupa Miloslava Vlka a spolupracoval s Msgr. Karlem Otčenáškem.

Nejstarší památkou v obci je kaplička postavená v druhé polovině 19. století v novogotickém slohu. Její zvon je však mnohem starší. V roce 1928 postavili občané památník obětem první světové války. Je celý z leštěné žuly a jsou na něm fotografie šesti padlých mužů. Pod nimi je nápis: Památce obětem světové války 1914-1918 postavili občané Bořetičtí r. 1928.

Elektrifikace obce byla provedena v roce 1935. Obecní vodovod byl vybudován v letech 1959-1960. Generální oprava vodovodu byla provedena v roce 1984. V tomto roce byla také provedena rekonstrukce elektrické sítě a veřejného osvětlení. V roce 1995 bylo zřízeno 26 telefonních stanic.

Demografické údaje