Obec Bílsko je od roku 1999 zapojena do Programu obnovy venkova. V roce 2003 se obec Bílsko zúčastnila soutěže Vesnice roku , za což jí byl udělen " Diplom za citlivý přístup k duchovnímu bohatství vesnice". Znak a prapor byl obci udělen Poslaneckou sněmovnou 12. února 2003.

Hledat firmy v obci Bílsko
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Bílsko
Živé firmy - počet: 8, obec Bílsko

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM BÍLSKO, o.p.s. - Bílsko č. 38

KOVAST, s.r.o. - Bílsko č. 12

LAŠŠÁK JOSEF-AUTO JL - Bílsko č. 7

NĚMÁ TVÁŘ ASISTENT - Bílsko č. 21

OBEC Bílsko - Bílsko č. 11webFotografie u firmy

Obec Bílsko je od roku 1999 zapojena do Programu obnovy venkova. V roce 2003 se obec Bílsko zúčastnila soutěže Vesnice roku , za což jí byl udělen " Diplom za citlivý přístup k duchovnímu bohatství vesnice". Znak a prapor byl obci udělen Poslaneckou sněmovnou 12. února 2003.

REKLAMY SVOBODA, s.r.o. - Bílsko č. 65

TJ SOKOL Bílsko - Bílsko č. 16

TOBENOGROUP s.r.o. - Bílsko č. 42

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

REKLAMY SVOBODA, s.r.o. - Bílsko č. 65

LAŠŠÁK JOSEF-AUTO JL - Bílsko č. 7

KOVAST, s.r.o. - Bílsko č. 12

Historie obce Bílsko celá historie

Nejstarším písemným dokumentem, který měla vesnice v obecní truhlici, byla listina daná na Chudobíně na Hromnice roku 1672. Tou Ondřej Leopold Volčinský, svobodný pán z Volčína, pán na Chudobíně postoupil obci Bílsko les "Občiny". Bílsko zůstává součástí chudobínského panství až do roku 1850. Z událostí 19. století je nutno připomenout důležitý zlom, který přinesl rok 1848, kdy zhroucením starého feudálního systému bylo zrušeno poddanství a správní i soudní pravomoci vrchnostenských úřadů. Od roku 1850 byl zaveden nový systém státní správy, v němž se obec Bílsko stává samostatnou obcí, která je začleněna do politického a soudního okresu Litovel. V roce 1949 byly ustanoveny změny v systému územní správy a samosprávy, bylo zavedeno krajské zřízení a obec Bílsko se v rámci litovelského okresu stává součástí olomouckého kraje. Další územní reorganizace byla provedena roku 1960, kdy byl zrušen litovelský okres a Bílsko je připojeno k okresu Olomouc, který se stal součástí Severomoravského kraje se sídlem v Ostravě. V témže roce dochází ke sloučení obce Bílsko s obcemi Cakov a Loučkou. K další integraci dochází k 1.1.1980, kdy se Bílsko slučuje s Cholinou. Statut samostatné obce přinesl až rok 1990.

V latinských, německých a českých textech se objevují tyto názvy obce Bílska :

v 16. století - BIELIBICZ, BIELSK, BYELSK, v 17. století - BILTSCH, BYLSKO, BILITY, BYLICZ,

v 18. století - BILSKO, BIRLITZ, BÍLSKO, BIELITZ a v 19. století - BILSKO, BÍLSKO.

OBEC Bílsko

Bílsko č. 11, 78322, Cholina

Osoby

  • p. Žák Jaroslav, starosta

Kontakty

1 části obce: