Hledat firmy v obci Arnoltice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Arnoltice
Živé firmy - počet: 5, obec Arnoltice

ARČEVI ORDINACE s.r.o. - Arnoltice č. 19

ČESKÁ POŠTA Arnoltice u Děčína, s.p. - Arnoltice č. 34

KLUB HRÁČŮ GOLFU ČESKÉ ŠVÝCARSKO - Arnoltice č. 31

OBEC Arnoltice - Arnoltice č. 34

REPROK - Arnoltice č. 35

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

REPROK - Arnoltice č. 35

ARČEVI ORDINACE s.r.o. - Arnoltice č. 19

KLUB HRÁČŮ GOLFU ČESKÉ ŠVÝCARSKO - Arnoltice č. 31

Historie obce Arnoltice celá historie

Obec Arnoltice se nachází severně od města Děčín, mezi náhorní Bynoveckou rovinou a níže ležícím výběžkem Labských pískovců. Co se týče zeměpisně polohy, leží mezi 50°až 50°15‘ severní šířky a 14°až 15°39’východní délky, 346metrů nad mořem.

Arnoltice se rozkládají na nepříliš úrodné hlinopísčité půdě, proto byl tradiční zdroj obživy – zemědělství – doplňován vedlejší pracovní činností, a to zprvu punčochářstvím, později (zejména v letních měsících) poskytováním služeb turistům – návštěvníkům Českého Švýcarska. Obyvatelé zde byli, vyjma 5 smíšených manželství, výhradně německé národnosti, sestávali z několika tradičních rodových klanů s velmi dlouho historií. Roku 1833 čítaly Arnoltice 603 obyvatel, roku 1910 762 obyvatel a roku 1942 692 obyvatel na 159 domů ze 164 čísel popisných. Původní typické domy se stavěly kombinovaně ze dřeva a z kamene – dřevěné byly obytné místnosti, kamenné(často z pískovce, jenž se těžil v blízkosti obce) pak chodby a chlévy. Střechy se pokrývaly nejprve šindelem, později břidlicí, zdi byly hrázděné. Dominantou obce byl a je pozdně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1756 – 1758, který musel být po ničivém požáru roku 1906 takřka znovu vybudován. Se zásobami vody neměly Arnoltice díky pískovcovému podloží problémy. V samotném centru obce byl zřízen rybník - protipožární opatření. V období sucha sloužila jako zásobárna přírodní nádrž na vršku Arnoltického vrchu (424m), která prý měla stálou hladinu vody po celý rok.

Původ názvu obce

První zmínky o Arnolticích pochází ze 14.století, a to ze zpráv týkajících se odvodů církevních dávek. Prameny, které se o Arnolticích zmiňují více, nacházíme ale až ve století šestnáctém. R.1515 se obec Arnoltice (Arnsdorf) objevuje v kupní smlouvě mezi Mikulášem Trčkou z Lípy (prodejce) a Janem ze Salhausenu (kupec), a to jako součást panství přináležejícího k hradu Ostrému. Na počátku 17.století bylo Bynovecké panství spolu s Arnolticemi krátce v držení Wartenberků, poté prodáno Radislavu ze Vchynic, z něhož r.1619 dědičně připadlo na Viléma Kinského. R.1635 získává držbu polní maršál Kinského Jan Aldringen, sňatkem pak zčásti přechází na rod Clary až do roku 1945 je tedy držitelem rod Clary-Aldringenů.

O jménu obce Arnoltice existovaly vždy dohady. Varianty jsou tři:

1. Název Arnoltice je zkomoleninou Arnold Villa, tedy Arnoldův dvůr. Pak by první doklad o existenci obce pocházel už z roku 1352. Tento názor zastával i Bohuslav Balbín.

2. Další možností je původ ze jména Ahorn čili javor, jenž dříve hojně rostl v okolních lesích.

3. Do třetice mohlo být jméno Arnoltice odvozeno z křestního jména Arns. Každopádně z toho můžeme vyvodit fakt, že obec či dvůr Arnoltice založili kolonizátoři původu německého. R.1413 se stal oficiálním název Arnsdorf, česky pak Arnoltitze.

OBEC Arnoltice

Arnoltice č. 34, 40714, Arnoltice u Děčína

Osoby

  • Mgr. Skála Jaroslav, starosta

Kontakty

1 části obce: