Severozápadně od města Vizovice, v nadmořské výšce 348 m, se rozkládá obec Březová. Původ názvu je patrně odvozen od názvu stromu bříza. Tento strom je také ve znaku obce.

Hledat firmy v obci Březová
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Březová
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

FAGUS-KONTEJNEROVÉ SYSTÉMY - Březová č. 206

KUBIŠ ROBERT - Březová č. 436

GREINER ASSISTEC s.r.o. - Březová č. 181

Historie obce Březová celá historie

Severozápadně od města Vizovice, v nadmořské výšce 348m se rozkládá obec Březová. Je rozložena na pozvolném svažitém terénu pod jižními výběžky Hostýnských vrchů a severními svážnicemi Vizovické vrchoviny, těsně v údolí pod přehradní nádrží Slušovice. Původ názvu je patrně odvozen od slova bříza, tedy od specifického druhu dřeviny. Tento strom je také ve znaku obce. Její katastr má výměru 265 ha a nyní zde žije 465 obyvatel.

První zmínky o Březové jsou známy ze starých kronik již z roku 1407 a zaznamenaných později v tzv. zemských deskách kraje olomouckého z roku 1509. Další věcné a historické zmínky jsou písemně zaznamenány v dokumentech muzejních z let 1671,1718,1751,1846, přičemž v dokumentu z roku 1872 se již obec nazývá dnešním názvem Březová.Katastrální rozloha obce je 320 hektarů a první řádný záznam v pozemkové knize pochází z roku 1805. Obec, patřící k Lukovskému panství, podobně jako mnoho dalších v oblasti Moravy.

Historicky je zajímavé, že jediná budova české školy v obci, která patřila pod nedalekou slušovickou faru, touto válkou zničena nebyla. Další pohromou pro malou obec byla epidemie cholery, která kolem roku 1833 zasáhla nejen obec, ale široké okolí.Podle správního řádu patřila obec Březová v rozmezí let 1850 až 1855 do soudního okresu Uherský Brod, 1855 až 1868 byla součástí okresu vizovického, 1868 až 1935 patřila do okresu Holešov a po vytvoření okresu Zlín byla jeho součástí až do roku 1949. Po správních reformách a komunistickém převzetí moci ve státě a přejmenování Zlína na Gottwaldov patřila obec pod Gottwaldov až do roku 1960. Po ukončení 2. světové války v Evropě a osvobození od fašistů vojsky Rudé armády, společně s 1. čsl. armádním sborem dne 5. května 1945, byl v Březové založen Místní národní výbor, ale od roku 1976 byla správa obce převedena pod MNV Slušovice. Tato správa trvala až do roku 1990, kdy se Březová opět osamostatnila.V tomto období zaznamenalo velký rozmach zemědělství. Byla sloučena okolní JZD a pod názvem Agrokombinát Slušovice se těšila velkému rozmachu. Po roce 1990 se DAK MOVA rozdělil dle obcí na Družstva vlastníků.

Také obec Březová se odloučila od MNV Slušovice, zvolila si svoji samosprávu a začala spravovat obec samostatně.Ve 20. století bylo dle finančních možností obce přistoupeno k budování infrastruktury obce. Již v letech 1945 až 1946 byla v obci vybudována kanalizace. V roce 1995 byla v Březové zavedena kompletní telefonní síť včetně rozvodů kabelové televize. Současně byly provedeny úpravy a posílení energetické sítě pro podnikatelské potřeby. V roce 1998 byla dokončena plynofikace obce a většina domácností přešla na plynové vytápění. V roce 2002 byla zahájena výstavba kanalizačních sběračů s napojením na čistírnu odpadních vod v nedalekých Slušovicích.K obci Březová patří také osada Nové Dvory, kde jsou v současnosti rozvíjeny podnikatelské aktivity. Současné okolí je převážně zemědělského charakteru, uzpůsobené pro pastevní chov skotu.V obci existovaly různé spolky, z nichž nejaktivnější jsou TJ Sokol a Sbor dobrovolných hasičů, založený již v roce 1900.

Možnosti sportovního a společenského vyžití obyvatel obce a jejich návštěvníků slouží u přehradní nádrže Všemina moderní hotel. V blízkosti obce je jezdecký areál, kde jsou pořádány dostihy a různé společenské akce.Hasičský sbor na Březové u ZlínaV obci byl sbor dobrovolných hasičů založen v roce 1900. K dnešnímu datu má sbor 73 členů, z toho 17 dětí. Dne 2. - 4. srpna 1997 pořádala naše obec jedno ze setkání obcí se společným názvem Březová, konané na dostihové dráze pod Březovou. V roce 2000 oslavil sbor 100 let založení, které bylo doprovázeno dvoudenními oslavami se soutěží a zábavou, konala se také slavnostní mše s průvodem, kterého se zúčastnili všichni členové.

Obec k této příležitosti předala sboru prapor, který byl poté slavnostně vysvěcen na sv. Hostýně. Náš sbor se hojně úcastní na požárních soutěžích v celém okrese, k tomu mu slouží nově zakoupené auto, které jediné našemu sboru chybělo. K zajištění financí pro sbor jsou pořádány společenské zábavy, brigády, sběr železa. Členové se v hojném počtu zúčastňují i akcí pro zvelebení obce. Nynějším starostou sboru je Miroslav Šípek, který se společně s celým zastupitelstvem stará o to, aby u nás hasičská činnost neupadla, ale rozvíjela se stále dál. Proto se věnují hlavně práci s mládeží, v které je ukryta budoucnost sboru.TJ Sokol Březová, okres Zlín - podklady pro brožuruTJ Sokol Březová byla oficiálně založena v roce 1944. Její činnost byla zpočátku velmi rozmanitá. Od stolního tenisu počínaje, přes šachy, fotbal a cvičení konče. Avšak hlavní její činností je oddíl kopané. Od roku 1984 se hraje již na třetím hřišti, které si sami členové TJ svépomocí vybudovali.

To poslední z důvodu zabrání plochy původního hřiště pro dostihovou dráhu JZD AK Slušovice v roce 1981. Po mnoho let - fotbalových generací se vždy střídavě hrála soutěž IV. a III. třídy. Až v roce 2000 dosáhl fotbalový oddíl historického úspechu v Březovské kopané a s velkým bodovým ziskem postoupil do okresního přeboru. Avšak po jedné sezoně a zjištění, že ona vyšší soutěž není procházka růžovým sadem, se opět vrací do III. třídy.Po jednoroční pauze v roce 2001 se zásluhou všech hráčů, trenérů a realizačního týmu vrací opět do vysněného okresního přeboru.Po podzimním kole ročníku 2002 - 2003 se skončilo na třetím místě tabulky ze 14 oddílů.Cílem je hlavně se udržet v této pro nás mnoho let nedostupné soutěži. Mimo I. mužstva dospělých se rovněž vychovávají nástupci - mládežníci, kteří dosahují taktéž střídavých úspechu.

V roce 1998 žáci dokonce vybojovali, ale z důvodu věkového rozdílu nerealizovali postup do župního přeboru. V současné době hrají žáci soutěž okresní a v tabulce se umísťují na předním třetím místě.Maximální podporu věnuje tělovýchvné jednotě obec Březová a dále pak několik drobných sponzorů, podnikajících v katastru obce.

OBEC Březová

Březová č. 36, 76315, Slušovice

Osoby

  • p. Kráčalík Zdeněk, starosta

Kontakty

1 části obce: