Mezi zajímavé památky obce patří kostel, do dnešní podoby dostavěn v roce 1778. Fara - budova pochází z doby před rokem 1786. Černý kříž - stojí na rozcestí cesty do Brumova. Je to železný litý kříž, jeho podstavec je také litý, železný.

Hledat firmy v obci Černovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Černovice
Živé firmy - počet: 9, obec Černovice

ČESKÁ POŠTA Černovice u Boskovic, s.p. - Černovice č. 113

DESIGN PORTÁL - Černovice č. 76

JEDNOTA, SPOTŘEBNÍ DRUŽSTVO V BOSKOVICÍCH - Černovice č. 123

JÍLEK LUKÁŠ - Černovice č. 131

KŠICA JAROSLAV - Černovice č. 138

MŠ Černovice - Černovice č. 139

OBEC Černovice - Černovice č. 113webFotografie u firmy

Mezi zajímavé památky obce patří kostel, do dnešní podoby dostavěn v roce 1778. Fara - budova pochází z doby před rokem 1786. Černý kříž - stojí na rozcestí cesty do Brumova. Je to železný litý kříž, jeho podstavec je také litý, železný.

SKI AREÁL HODONÍN - Černovice č. 154

ZŠ Černovice - Černovice č. 97

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Černovice - Černovice č. 113webFotografie u firmy

Mezi zajímavé památky obce patří kostel, do dnešní podoby dostavěn v roce 1778. Fara - budova pochází z doby před rokem 1786. Černý kříž - stojí na rozcestí cesty do Brumova. Je to železný litý kříž, jeho podstavec je také litý, železný.

ZŠ Černovice - Černovice č. 97

DESIGN PORTÁL - Černovice č. 76

Historie obce Černovice celá historie

O existenci Černovic máme první písemnou zprávu z roku 1286 . Vesnice existovala již dříve, ale v onom roce vstupuje do historie.

V jedné listině olomouckého biskupa Bruna z roku 1286 je uváděn jako svědek při sporu o cirkevní majetek v Šardicích mezi jinými osobami " Rudgerus, plabanus de Cernovicz " , čili Rudger, farář v Černovicích. Badatelé soudí, že jde o naše Černovice, že tedy roku 1286 již existovaly a že tp byla vesnice významná, protože zde byla fara a farář.

Černovice leží přesně na rozhraní panství velmi významných moravských rodů: pánů z Pernštejna , z Lomnice , z Kunštátu a z Boskovic K významné změně v životě Černovic došlo roku 1496, když loucké panství koupil Vilém z Pernštejna a připojil je i s Černovicemi k pernštejnskému panství. Vilém z Pernštejna se stal nejbohatším mužem své doby , to jest 15. a poč. 16. století , kdy vládli Jagellonci. Vytvořil největší pozemkovou državu ve střední Evropě , měl ke konci života desítky panství a zámků na Moravě i v Čechách. Byl znamenitým finančníkem a ekonomem a politickým sloupem českého státu , takže František Palacký ho nazval největším mužen starých českých dějin po Karlu IV. I když žil na středomoravských zámcích a na konci života v Pardubicích , zachoval si pevná pouta k rodovému hradu Pernštejnu, který dodnes stojí v podstatě v té podobě , jak jej spolu se svými syny dostavěl. A ve své závěti pověřil své dědice , Jana a Vojtěcha z Pernštejna , aby postavili v Doubravníku důstojnou rodovou hrobku . Jeho testament byl splněn , a tak vznikla jedna z nejkrásnějších staveb pozdní gotiky , ve které jsou největší Pernštejnové pochováni.

Vilém z Pernštejna byl svým poddaným milostivým pánem . Toho využili i Černovičtí a při jedné z jeho návštěv na Pernštejně před něho předstoupila deputace černovických konšelů se žádostí, aby napravil křivdu, která se jim stala zatopením selských pozemků panským rybníkem, který pod obcí založili Lomnicové. Vilém žádosti vyhověl a tak vznikl první a velmi vzácný dokument týkající se naší vesnice. Černovice se staly místem rychty a k této rychtě byly připojeny Tasovice a Hodonín. Tyto vesnice náležely k černovickému kostelu a tvořily farnost , která byla součástí doubravnického děkanátu.

Syn Vilém z Pernštejna , dědic jeho moravských a po smrti svého bratra Vojtěcha všech pernštejnských statků , Jan "Bohatý" z Pernštejna , stavitel doubravnického kostela , dal pořídit na pernštejnském panství gruntovní a sirotčí knihy. Zápisy o černovických gruntech začínají roku 1544. Černovické zápisy patří k nejstarším na Moravě.Zajímavé památky:

Kostel - do dnešní podoby dostavěn v roce 1778

Fara - budova pochází z doby před rokem 1786

Černý kříž - Stojí na rozcestí cesty do Brumova . Je to železný litý kříž , jeho podstavec je také litý , železný ,černě natřený.Na nízkém kamenném základě je napsáno:

" Nákladem obce Černovice LP 1844 ". Kolem stojí pět lip , které byly vsazeny při stavbě kříže.

OBEC Černovice

Černovice č. 113, 67975, Černovice

Osoby

  • p. Zhoř Jaroslav, starosta

Kontakty

1 části obce: