Hledat firmy v obci Dlouhá Loučka
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Dlouhá Loučka
Živé firmy - počet: 4, obec Dlouhá Loučka

OBEC Dlouhá Loučka - Dlouhá Loučka č. 97Fotografie u firmy

SDH Dlouhá Loučka - Dlouhá Loučka č. 183

ZŠ A MŠ Dlouhá Loučka - Dlouhá Loučka č. 98

ZŠ A MŠ Dlouhá Loučka - Dlouhá Loučka č. 97

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Dlouhá Loučka - Dlouhá Loučka č. 97Fotografie u firmy

ZŠ A MŠ Dlouhá Loučka - Dlouhá Loučka č. 98

ZŠ A MŠ Dlouhá Loučka - Dlouhá Loučka č. 97

Historie obce Dlouhá Loučka celá historie

Nejstarší písemná zmínka o vsi pochází z roku 1365, kdy tvořila součást Moravsko Třebovského panství. Časté střídání majitelů mělo vliv na kolonizování kraje kolonisty ze středního Německa, Horní Falce a z Pomohaní, kteří tehdejší nepropustné lesy počali mýtit a půdu takto získanou zúrodňovat. Přesto jsou dochovány záznamy o české menšině, která zde sídlila a dokonce i řídila některé úřady.

K obci patřil i vodní hrádek, který byl obehnán valy a příkopy, jež byly zaplněny vodou. V roce 1286 v něm sídlily lupičské bandy, které přepadávaly kupce a pocestné na obchodní cestě a stezkách Olomouc – Praha. Zbytky tohoto raně středověkého hradiště se nalézají na severním okraji vesnice, území je vyhlášeno archeologickou památkou.

V Dlouhé Loučce se narodil Karel Stellwag, 1823 – 1907, významný oční lékař a univerzitní profesor.

Současná Dlouhá Loučka se řadí ke členům svazku obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska, jež si klade za cíl hájení oprávněných ekonomických, sociálních, společenských a kulturních zájmů obyvatel regionu, řešení problémů přesahujících rámec a možnosti jednotlivých obcí zjm. se jedná o úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí a cestovního ruchu.

Dlouhá Loučka, jako součást sídelní struktury okresu Svitavy, je charakterizována jako sídlo nestřediskové. Střediskovou funkci zajišťuje pro obec město Moravská Třebová, kde se nachází stavební úřad I. stupně. Moravská Třebová zajišťuje pro vesnici vyšší vybavenost jako matriku, okrsek policie, školství, služby, kulturu, zdravotnictví, obchodní síť a jiné.

OBEC Dlouhá Loučka

Dlouhá Loučka č. 97, 56943, Jevíčko

Osoby

  • Mgr. Bc. Cach Libor, starosta

Kontakty

1 části obce: